سامانه مدیریت یکپارچه سیستم تامین نیرو، روشنایی و تهویه مراکز تجاری بر پایه سیستم BMS

 

2

یکی دیگر از راهکار های این شرکت جهت ارائه خدمات موثر به مراکز تجاری تامین سامانه مدیریت یکپارچه مخصوص مراکز تجاریست. در این سامانه کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع تجاری (از قبیل سیستم روشنایی و تبلیغات محیطی، تهویه مطبوع، آسانسورها، سیستم ایمنی و اطفاء حریق، مدیریت منابع آب و گاز، دوربین های مداربسته و …) تحت یک سامانه متمرکز و یکپارچه به وسیله سیستم تمام مکانیزه و هوشمند این شرکت مدیریت گردیده و از طریق اتاق فرمان مرکزی قابل مدیریت خواهد بود. قطعا با افزایش مساحت مراکز تجاری و پیچیدگی سیستم های برقی و مکانیکی آنها مدیریت دستی این سیستم ها امکانپذیر نبوده و نیاز به چنین سامانه ای کاملا احساس می گردد.