سیستم تبلیغات نوین با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی VR بر بستر نمایشگر های بزرگ

 

5

یکی از سیستم های بسیار جذاب برای سرگرمی و جذب مشتریان استفاده از تکنولوژی سرگرم کننده VR است. در این طرح با نصب نمایشگر های بزرگ داخل مراکز تجاری مشتریان را به یک سفر رویایی مجازی خواهیم برد. در این تکنولوژی بازدیدکنندگان با نگاه کردن به نمایشگر های نصب شده، خود را در یک محیط مجازی بسیار شگفت انگیز به همراه تعداد زیادی از المانهای مختلف مشاهده می نمایند. در این دنیای مجازی افراد می توانند در محیط مجازی آن قدم زده و یا اشیا اعجاب انگیز اطراف خود را لمس نمایند. البته از این سیستم برای نمایش تبلیغات مختلف بصورت مجازی نیز می توان بهره جست و بدیهیست که تاثیر بسزایی را بر افکار و ذهن بازدیدگنندگان خواهد داشت.