سیستم تشخیص توجه و نگاه بازدیدکنندگان

\r\n

سیستم تشخیص توجه و نگاه بازدیدکنندگان

\r\n

\r\n

امروزه استفاده از روش های BI در زمینه های بازاریابی و مدیریت مشتریان در کشورهای پیشرفته بسیار رواج یافته تا جایی که حتی نگاه و مواردی را که مشتریان بیشتر بر روی آنها توجه و تمرکز می نمایند را آنالیز نموده تا بتوانند با استفاده از راهکارهای اصلاحی میزان رضایتمندی مشتریان و فروش خود را افزایش دهند.

\r\n

در همین راستا شرکت گروه داده ورز جویا با ارائه طرح پیشنهادی با همین مضمون که در آن با استفاده از سنسورهای خاصی که در فروشگاه ها (ویترین اجناس) و مراکز تجاری قرار داده می شود می توان میزان (زمان و تعداد) توجه و نگاه افراد مختلف در آن مکان را به یک سوژه خاص ثبت و مورد بررسی و آنالیز قرار دارد.

\r\nاز امکانات این سنسورها می توان به موارد زیر اشاره نمود:\r\n

    \r\n

  • تشخیص حالت چهره افراد (متعجب، برافروخته، بی میل، مشتاق و …) با استفاده از الگوریتم های مخصوص
  • \r\n

  • تشخیص و اندازه گیری زمان توجه افراد به سوژه و اینکه دقیقا چه کسی به چه سوژه ای بیشتر توجه کرده است
  • \r\n

  • تشخیص تاثیر فعالیت های بازاریابی و دلایل فروش پایین
  • \r\n

  • تعیین نرخ مقایسه ای از تعداد نگاه ها و توجه بینندگان با تعداد فروش از آن سوژه خاص (که این امر می تواند آمار دقیقی در خصوص میزان محبوبیت اجناس ارائه نماید)
  • \r\n

\r\n