\r\n

سیستم شمارش افراد (اشیا) ورودی و خروجی به یک مکان مشخص

\r\n

8

\r\n

بسیاری مواقع مشاهده گردیده است در برخی مکانها مانند فروشگاه ها، مراکز تجاری، ورزشگاه ها و … تعداد نفرات داخل آن مکان و یا میزان تردد افراد (اشیا) برای صاحبان و ذینفعان مهم بوده و امکان آمارگیری از نفرات با روشهایی از قبیل (کارت، گیت و …) وجود ندارد.

\r\n

بنابراین وجود راهکار دیگری جهت دستیابی به این مهم الزامیست.

\r\n

راهکار پیشنهادی این شرکت استفاده از سیستم شمارش افراد (اشیا) با استفاده از تکنولوژی پردازش تصویر می باشد.

\r\n

در این روش با نصب یک دوربین مدار بسته در محل عبور افراد (اشیا) و انتقال تصاویر به یک نرم افزار مخصوص، یک خط فرضی در محل عبور رسم گردیده و میزان دقیق ترددات (ورود و خروج) از روی این خط فرضی شمارش و ثبت می گردد.

\r\nمزایای استفاده از این سیستم:\r\n

    \r\n

  • محاسبه میزان نفرات (اشیا) عبور کرده از طول یک معبر
  • \r\n

  • هشدار جهت افزایش جمعیت محل از یک میزان مشخص
  • \r\n

  • ارائه گزارش و نمایش میزان ترددات در ساعتهای مختلف از شبانه روز (پیک ترافیک یا جمعیت)
  • \r\n

  • قابلیت شمارش خودروهای عبوری مناسب برای بزرگراه ها و پارکینگ های عمومی یا خصوصی
  • \r\n

\r\n

8-1