مدیریت مراکز خرید (Mall Management)

مدیریت مراکز خرید

امروزه با افزایش مراکز تجاری متعدد در تمام سطح کشور و ایجاد یک بازار رقابت میان این مراکز، هر یک بر آن شده اند تا با ارائه خدمات متفاوت به مشتریان، جایگاه خود را در این رقابت سنگین ارتقا داده و سهم بیشتری از مشتریان و بازار هدف پیش رو کسب نمایند.

به همین دلیل است که هر روزه با رونمایی یک تکنولوژی خاص و یا یک روش تبلیغاتی جدید برای جذب مشتری از سوی این مراکز مواجه می شویم.

شرکت گروه داده ورز جویا با پشتوانه ۲۶ سال فعالیت درخشان در زمینه ارائه خدمات نوین انفورماتیک بر آن شده است تا با ارائه طرح های جدید و جذاب خود در زمینه مدیریت مراکز تجاری شما را در رسیدن به هدف خود که همان کسب بالاترین مقام در میان رقباست یاری نماید.