\r\n

مدیریت پارکینگ

\r\n

3

\r\n

سامانه مدیریت پارکینگ، یکی از حساس ترین و کلیدی ترین خدماتی است که برای مدیریت هر چه بهتر یک مرکز تجاری بزرگ لازم است.\r\nدر این سامانه به هر یک از خودرو های ورودی به پارکینگ یک تگ RFID نصب گردیده و موقعیت هر خودرو در سطح پارکینگ قابل ردیابیست.\r\nهمچنین این سامانه بصورت خودکار و با استفاده از سنسور های خاصی کلیه مکانهای پارک خودرو را زیر نظر گرفته و در هر لحظه تعداد دقیق خودرو های داخل پارکینک را مشخص کرده و با استفاده از نمایشگر های نصب شده در مسیر خودرو ها، آنها را بصورت کاملا هوشمند به مکانهای خالی جهت پارک خودرو هدایت می نماید.\r\nلازم بذکر است که کلیه مراحل فوق بصورت هوشمند و بدون دخالت انسان خواهد بود.

\r\n