زمینه فعالیت

موضوع و زمینه فعالیت شرکت:موضوع فعالیت شرکت عبارتست از ارائه هر گونه راهکار نرم افزاری و یا سخت افزاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله:

 • طراحی و پیاده سازی اتاق سرور
 • تجهیزات سرور
 • تجهیزات ذخیره ساز
 • طراحی و پیاده سازی راهکار های امنیتی و مراکز SOC
 • طراحی و تولید Handheld های صنعتی
 • طراحی و پیاده سازی راهکار های مجازی سازی
 • چاپگرهای صنعتی و سندزن
 • دستگاه های پاکت گذار و شخصی ساز
 • طراحی و پیاده سازی نرم افزار های سفارش مشتری
 • پیاده سازی نرم افزار های مدیریت فرایند های سازمانی
 • و…