مدیریت فرایند های کسب و کار(BPM)

مدیریت فرایند های کسب و کار(BPM)BPM(jooya.com)

مدیریت فرایند های کسب و کار به معنای کلی یک سیستم جامع متشکل از مدلسازی، اتوماسیون، اجرا، کنترل، سنجش و بهینه سازی فرایند ها و جریان کاری با هدف رسیدن به اهداف و آرمانهای سازمانی و با بکارگیری کلیه سیستم های جانبی موجود در سازمان، کارکنان، مشتریان، تامین کنندگان و شرکای سازمانی خواهد بود. به عبارت دیگر مدیریت فرایند های کسب و کار عملکرد پرسنل، سیستم ها، اطلاعات و سایر منابع سازمانی را در جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان هماهنگ می نماید که در اکثر مواقع با بکارگیری تکنولوژی همراه هستند. در بسیاری مواقع اصطلاحات BPM ، BPMS و یا اتوماسیون با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند ولی باید دانست که اینها در واقع مفاهیمی متفاوتند. BPM در حقیقت یک مفهوم، دانش و تخصصی است که در ذهن افراد متخصص رشد می یابد و توسط آنها اجرا می شود ولی BPMS یک سیستم و یک ابزار مبتنی بر تکنولوژیست که در جهت رسیدن به اهداف استراتژی سازمان به کمک BPM می آید. همچنین اتوماسیون تنها بخش کوچکی از دنیای عظیم BPM خواهد بود. شرکت گروه داده ورز جویا در راستای ارائه راه حل های مدیریت فرایند های کسب و کار موفق به پیاده سازی برخی از محصولات شرکت آلمانی SoftwareAG در سازمان های داخلی شده است که از آن می توان به پیاده سازی محصول ARIS در شرکت ارتباطات سیار ایران اشاره نمود.

شرکت صاحب نام Software AG سالهاست که نرم افزار مدیریت فرایند کسب و کار خود را در قالب پلتفرم ARIS با هدف یکپارچگی ، شفاف سازی ، چابکی و در نهایت مدیریت همه جانبه فرایند های کسب و کار پیاده سازی نموده است. نتایج استفاده از سامانه ARIS را می توان در موارد ذیل عنوان نمود:

 • کاهش هزینه های کسب و کار
 • بهبود کیفیت کسب و کار
 • توان عملیاتی بالاتر
 • کاهش مدت زمان واکنش به خطاها و اعمال راه حل های اصلاحی و …

BPM3(jooya.com)

امتیازات ARIS :

 • افزایش چابکی فرآیندها (Increase Process Agility): افزایش انعطاف فرآیندهای کسب و کار قطعاً واکنش های سریع در برابر تغییر شرایط بازار و مدلهای موجود را در بر خواهد داشت.
 • دستیابی به کسب و کاری شفاف (Achieve Business Transparenty): داشتن بینش به اینکه دقیقاً چه روالهایی در یک سازمان در حال وقوع است می تواند یک اصل برای اتخاذ تصمیماتی صحیح و به موقع باشد.
 • کاهش زمان اجرا و پیاده سازی (Reduce Implementation Times): کاهش زمان مورد نیاز جهت طراحی و پیاده سازی فرآیندهای جدید با بهره جستن از Best-Practice های موجود
 • افزایش کارایی فرآیندهای سازمان (Increase Process Efficiency): افزایش عملکرد و کارایی فرآیندهای سازمان بوسیله تحلیل و شبیه سازی آنها جهت رفع گلوگاه ها، شناسایی و حذف فرآیندهای زاید و تکراری و همچنین بهترین استفاده از منابع و یافتن فرصتهای موجود.
 • افزایش کیفیت (Enhance Quality): افزایش کیفیت فرآیندها در راستای تعریف و شناسایی دقیق هر فرآیند، ممانعت از بروز اختلال در سیستم و همچنین ارتباطات بهتر میان کارکنان

ابزار های کلیدی نرم افزار ARIS

 • ARIS Architect
 • ARIS Designer
 • ARIS Connect
 • ARIS Publisher
 • ARIS Business Strategy
 • ARIS Simulation
 • ARIS Process Governance
 • ARIS for SAP Solutions
 • Model-to-Execute
 • ARIS for ArchiMate
 • ARIS for DMS
 • ARIS for TOGAF
 • MashZone
 • ARIS Viewer

همچنین این شرکت در حال رایزنی و ایجاد ارتباطات با شرکت Kofax در جهت پیاده سازی محصولات این شرکت در داخل کشور می باشد.

\r\n

BPM2(jooya.com)