موقعیت شغلی

عنوان پست شغلی گروه تاریخ
معاون مدیر اجرایی ساختمان مدیریت ارشد آوریل 5, 2017
مدیر فنی برنامه مدیریت ارشد می 9, 2017
مدیر فنی برنامه خدمات دولتی جولای 5, 2017
برنامه ریز صنعتی ارشد ساخت و ساز شهری ژوئن 6, 2017
برنامه ریز صنعتی ارشد مدیریت برنامه می 18, 2017