چشم انداز و مأموریت

بیانیه مأموریت:

مصمم هستیم تا با همیاری افراد متخصص و دانش محور، محصولات و راه حل هایی را در حوزه فناوری و ارتباطات، روش های کسب و کار و کیفیت شیوه زندگی در جهت ارتقای بهره وری فراهم آوریم و علاوه بر بازار داخلی، خدمات و محصولات خود را در سطح بین المللی عرضه نماییم.

چشم انداز:

می خواهیم در جهان، مرجع ارائه بهترین راه حل های مبتنی بر انفورماتیک و ارتباطات باشیم.