تهویه و کولینگ اتاق سرور

بررسی های مراکز تحقیقاتی در دنیا نشان می دهد که در حدود ۴۰ درصد انرژی الکتریکی مصرفی در اتاق های سرور و مراکز داده، صرف بهره برداری از سیستم های خنک کننده اتاق سرور و تجهیزات کولینگ سرور روم می شود. لذا در مراکز داده، بخش مهمی از هزینه های جاری انرژی الکتریکی، به انرژی الکتریکی مصرفی سیستم های سرمایشی بستگی دارد که لازم است طراحان و سازندگان تجهیزات دیتاسنتر توجه ویژه ای به این بخش در جهت طراحی سیستم تهویه و انتخاب بهینه سیستم کولینگ اتاق سرور و نگهداری آن داشته باشند.

انتخاب صحیح تجهیزات خنک کننده اتاق سرور ،تهویه دیتاسنتر و روش اجرایی کولینگ مرکز داده براساس مقتضیات پروژه، گام اول بهینه سازی مصرف انرژی سیستم سرمایش در زمان مشاوره، طراحی و اجرای دیتاسنتر و اتاق سرور می باشد. انتخاب صحیح سیستم تهویه و خنک کننده اتاق سرور، علاوه بر تامین نیازمندی های پروژه، می تواند منجر به کاهش هزینه های بهره برداری مجموعه دیتاسنتر و مراکز داده گردد.

عوامل موثر بر طراحی سیستم خنک کننده اتاق سرور

انواع گوناگونی از تجهیزات سرمایش مراکز داده، سیستم های خنک کننده اتاق سرور و تهویه دیتاسنتر، جهت مراکز داده و اتاق های سرور قابل انتخاب است. از مهمترین مواردی که می بایست در ابتدای طراحی سیستم سرمایش اتاق سرور مورد نظر طراح قرار گیرد به شرح ذیل می باشد که در ادامه هر کدام از این پارامترهای موثر بر طراحی مراکز داده را به تفضیل شرح می دهیم.

 1. ابعاد دیتاسنتر و تعداد رک های مخابراتی مورد نیاز بهره بردار
 2. ظرفیت کل سیستم خنک کننده و ظرفیت سرمایش اتاق سرور
 3. چگالی توزیع حرارت در فضای اتاق سرور
 4. معماری ساختمان جهت ساخت دیتاسنتر
 5. نحوه فضابندی دیتاسنتر و چیدمان فضاهای مورد نیاز
 6. وضعیت اشغال اتاق سرور توسط تجهیزات خنک کننده
 7. شرایط آب و هوایی منطقه
 8. عوامل محدود کننده مانند صوت، کنترل فشار هوا، شیلد الکترومغناطیس
 9. هزینه های خرید و نصب ( هزینه های اولیه )
 10. هزینه های بهره برداری
 11. هزینه های تعمیر و نگهداری
 12. طرح توسعه آتی مرکز داده

 

ابعاد دیتاسنتر و تعداد رک های مخابراتی مورد نیاز بهره بردار

اولین قدم در طراحی سیستم سرمایش، تعیین تعداد و توان تولید کننده های حرارت در مرکز داده می باشد. اصلی ترین تولید کننده های حرارت در مراکز داده، رک های سرور و رک های BLADE می باشد. میزان توان حرارتی تولیدی این بخش که در داخل اتاق سرور قرار می گیرد، معمولا بخش عمده بار حرارتی مرکز داده را شامل می شود. برحسب تجربیات گذشته الیما کول، میزان بار برودتی اتاق سرور، بازیگر اصلی در تعیین بهینه مشخصات سیستم سرمایش اتاق سرور می باشد.  در یکی از روش های تعیین ظرفیت خنک کننده اتاق سرور، تعیین افت حرارتی ناشی از جداره های دیوار اتاق سرور، افراد، روشنایی و همچنین هوای تازه نیز در محاسبات سیستم های سرمایش مرکز داده محاسبه می شود و به ظرفیت حرارتی سرورها و سایر تولید کننده های حرارت اتاق سرور اضافه می شود. البته انواع دیگری از روشهای طراحی سیستم خنک کننده اتاق سرور نیز وحود دارد که از حوصله این مبحث خارج می باشد.

ظرفیت کل سیستم خنک کننده و ظرفیت سرمایش اتاق سرور

پس از تعیین تعداد و ظرفیت برودتی مورد نیاز اتاق سرور، می بایست نسبت به بررسی و تعیین ظرفیت سرمایش و کولینگ سایر منابع حرارتی مرکز داده اقدام نمود. این مصرف کننده ها شامل UPS ها، رک های Interface، تابلوهای برق سیستم شیلد الکترومغناطیس،تجهیزات اتاق مانیتورینگ یا NOC، و در نهایت اتاق باطری می باشد. پس از تعیین ظرفیت سرمایش مورد نیاز سایر مصرف کننده ها، می توان مجموع نیاز برودتی مرکز داده و کولینگ مرکز داده را تعیین نمود.

چگالی توزیع حرارت در فضای اتاق سرور

نحوه توزیع تولید کننده حرارتی در اتاق سرور، در تعیین نوع تجهیزات و روش توزیع کولینگ توسط سیستم تهویه و خنک کننده اتاق سرور نقش اساسی را دارد. به عنوان مثال، در صورتی که در یک راهرو بسته ۱۰ رک روبروی هم قرار داشته باشد و رک Blade هم در این راهرو باشد، استفاده از سیستم تهویه از کف براساس روش های طراحی سرمایش معمول در مرکز داده، قطعا منجر به عدم تامین الزامات دما و رطوبت استاندارد جهت رک Blade می شود. در این مثال پس از راه اندازی سیستم تهویه اتاق سرور دو حالت متصور است: حالت اول الزامات دما و رطوبت مناسب رک Blade تامین نمی شود و حالت دوم حجم هوادهی سیستم کولینگ اتاق سرور بیش از مقدار مورد نیاز خواهد بود که به معنای افزایش ظرفیت سیستم سرمایش و مصرف انرژی الکتریکی به صورت مازاد خواهد بود.

معماری ساختمان جهت ساخت دیتاسنتر

در کشور، عمده مراکز داده ها و اتاق های سرور در داخل ساختمان های اداری سازمان های بهره بردار ساخته می شود. به همین دلیل، می بایست در مراحل ابتدایی طراحی سیستم سرمایش دیتاسنتر، معماری کلی ساختمان جهت بررسی موارد ذیل می بایست مورد توجه قرار گیرد تا سیستم سرمایش انتخاب شده قابل اجرا و نصب باشد:

 • مسیرهای دسترسی به مرکز داده جهت کابل ها و لوله کشی
 • نحوه انتقال تجهیزات کولینگ به داخل مرکز داده
 • موقعیت نصب تجهیزات تهویه
 • امکان پذیری تحمل وزن سیستم های کولینگ
 • ارتفاع مفید اتاق سرور جهت عبور هوای کولینگ و در صورت لزوم مسیر کانال هوادهی
 • معماری سقف کاذب مرکز داده و چیدمان تجهیزات روشنایی جهت انطباق طرح دریچه های هوادهی
 • امکانپذیری نصب کندانسورهای سیستم تهویه DX و یا چیلر ها و تجهیزات بیرونی سیستم تهویه چیلدواتر
 • در نهایت امکانپذیری نصب گریتینگ دسترسی تعمیرات حول تجهیزات خارجی سیستم سرمایش
 • امکانات اجرای راهرو سرد و گرم و یا ایزولاسیون و جداسازی هوای گرم و سرد از یکدیگر

نحوه فضابندی دیتاسنتر و چیدمان فضاهای مورد نیاز

در طرح های معماری مرکز داده، گاهی دیده شده است که مرکز داده در یک طبقه و سایر فضاهای جانبی مرکز داده در طبقه زیرین و یا بالایی اتاق سرور اجرا می شود. در سایر مراکز داده نیز دیده می شود که کل فضاها در یک طبقه اجرا می شود که در اینصورت می بایست فضای کف طبقه اتاق سرور به میزان کافی بزرگ باشد تا کل فضاهای اصلی و جانبی مرکز داده را بتوان در کنار یکدیگر جانمایی نمود.

چیدمان فضاهای اصلی و جانبی مرکز داده نسبت به بکدیگر از این منظر مهم است که نحوه ارتباط سیستم سرمایش هر فضا با سیستم اصلی جهت تامین الزامات دما و رطوبت استاندارد هر بخش چگونه تعریف می شود. به عنوان مثال در صورتی که سیستم خنک کننده مرکز داده از نوع چیلد واتر باشد، نحوه لوله کشی، کلکتور بندی، زون بندی سیستم توزیع آب چیلد، تنظیم دبی آب چیلد بین فضاها بسیار اساسی و مهم می باشد. اگر سیستم خنک کننده مرکز داده از نوع گازی یا DX باشد، لوله کشی مسی بین یونیت های داخلی و خارجی و فواصل افقی و عمودی بین آنها بر ظرفیت خنک کنندگی قابل استحصال کاملا موثر می باشد.

در اتاق مانیتورینگ یا NOC نیز افراد حضور دارند. در فصل زمستان که افراد نیاز به تامین بار گرمایش دارند، این فضا بایستی گرم شود. در حالی که سایر فضاها به دلیل وجود حجم بالای تجهیزات بایستی خنک گردند. در اینصورت طراح سیستم خنک کننده دچار چالش دوگانگی بین این فضاها می شود که بایستی با روشی بهینه و اقتصادی این چالش را تحلیل کرده و پاسخ دهد.

همچنین در صورتی که اتاق سرور در یک برج بلند مرتبه احداث شود، و تجهیزات خارجی سیستم خنک کننده مرکز داده در بام جانمای شود، الزامات اجرایی سیستم سرمایش بسیار سختگیرانه بایستی اجرا شود که گاهی منجر به تغییر سیستم خنک کننده اتاق سرور از نوع سرمایش آبی و سرمایش گازی به سیستم خنک کننده هیبریدی می شود.

وضعیت اشغال فضای اتاق سرور توسط تجهیزات سرمایش

برحسب تجربیات الیما کول، .بیشترین تعداد و بزرگترین تجهیزات سیستم خنک کننده در اتاق سرور نصب می گردد. از طرفی، بهره برداران و کارفرمایان اتاق های سرور همواره تمایل دارند که امکان نصب بیشترین تعداد رک در مرکز داده فراهم باشد.

در صورتی که سیستم سرمایش InRow انتخاب گردد، به طور متوسط، به ازای هر دو الی سه دستگاه رک، یک دستگاه  InRow بایستی نصب گردد. این بدان معناست که ۲۵ الی ۳۰ درصد فضای هر راهرو سرد یا راهرو گرم به سیستم خنک کننده تعلق دارد یا به بیانی دیگر، ۲۵ الی ۳۰ فضای مفید قابل استفاده در اتاق سرور، توسط سیستم خنک کننده اتاق سرور اشغال می شود.

در صورتی که سیستم سرمایش InRoom انتخاب گردد، معمولا در کنار دیوار روبروی راهرو رک ( می تواند راهرو سرد و یا راهرو گرم نیز باشد)، دستگاه خنک کننده InRoom نصب می گردد. به عنوان مثال، در اتاق سرور با ۱۰ رک در هر Row، در صورتی که فرض کنید کل ظرفیت سرمایش راهرو، ۸۰ کیلووات  باشد، نیاز به دو دستگاه پکیج مخابراتی با ظرفیت هرکدام ۸۰ کیلووات واقعی می باشد. مساحت اشغالی پکیج مخابراتی گازی الیما کول با ظرفیت ۸۰ کیلوواتی، تقریبا ۲٫۱ متر مربع می باشد. لذا در یک مرکز داده با ظرفیت ۸۰ کیلووات، مساحت اشغالی سیستم خنک کننده در حدود ۴٫۲ مترمربع می باشد.

در صورتی که از سیستم سرمایش سقفی در اتاق سرور استفاده گردد، هیچگونه فضایی از کف اشغال نمی شود. البته با توجه به نو بودن این سیستم سرمایش در کشور و عدم ارائه توسط تامین کنندگان تجهیزات سرمایش در کشور، عملا این راهکار خنک کنندگی به صورت فراگیر در کشور مورد استفاده نمی باشد. البته این دستگاه توسط شرکت امرسون لیبرت امریکا طراحی و ساخته شده است و الیما کول نیز آن را باز طراحی و تولید کرده است.

شرایط آب و هوایی منطقه

شرایط آب و هوایی منطقه در انتخاب نوع سیستم سرمایش و کولینگ اتاق سرور بسیار موثر است. جهت روشن شدن اثر آب و هوای منطقه محل ساخت مرکز داده، مثال هایی ارائه می گردد:

 • در مناطق معتدل مانند تهران که حداکثر دما کمتر از ۴۳ درجه سانتیگراد است، سیستم های تهویه با کندانسور هواخنک با راندمان مناسبی کار می کند. در مناطقی که دمای هوا در مدت زمان طولانی، کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد می شود، می توان از سیستم های فری کولینگ استفاده نمود که مصرف برق را به مقدار چشمگیری کاهش می دهد.
 • در مناطقی با آب و هوای گرم و خشک مانند کرمان و خراسان جنوبی، می توان از سیستم های خنک کننده با کندانسور آب خنک و یا خنک کننده های INDIRECT-EVAPORATIVE استفاده نمود. در این صورت مصارف برقی به شدت کاهش می یابد.
 • در مناطق با آب و هوای سرد مانند غرب کشور، استفاده از سیستم های مجهز به فری کولینگ فول بسیار توصیه می گردد. البته استفاده از فری کولینگ هوایی، نیازمند لحاظ Pre-Treatment های بسیاری است که لازم است جهت هر پروژه، استفاده از این روش مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گیرد.
 • در منطق گرم و مرطوب مانند بندرعباس و اهواز، تنها سیستم های سرمایشی با کندانسور هواخنک امکان نصب و راه اندازی دارند. البته باید در نظر داشت که به دلیل ویژگی های هویتی سیکل تبرید تراکمی بخار، تنها استفاده از سیستم های خنک کننده با مبرد R134a توجیه فنی و اقتصادی دارد و هر مبرد دیگری هزینه های پنهان بسیاری برای بهره برداران به دنبال دارد.
 • در مناطق با آب و هوای معتدل، استفاده از سیستم های سرمایشی اتاق سرور با کندانسور هواخنک، بهترین انتخاب می باشد. ضمنا استفاده از واحدهای تبخیری به عنوان پیش سردکن کندانسور، می توان مصارف برقی را به میزان بسیاری کاهش دهد که الیماکول در حال بومی سازی این تکنولوژی جهت ارائه به بازار مصرف می باشد. در این مناطق، استفاده از فری کولینگ در هر دو حالت Partial و Full، توجیه فنی و اقتصادی دارد. البته دوره بازگشت سرمایه این تکنولوژی، در این مناطق نسبت به مناطق سردسیر، طولانی تر است که در مقاله ای جداگانه به آن پرداخته می شود.

عوامل محدود کننده مانند صوت، کنترل فشار هوا، شیلد الکترومغناطیس

از عوامل جانبی که در بعضی مراکز داده می تواند در انتخاب سیستم خنک کننده اتاق سرور موثر باشد، میزان سطح صدای تولیدی، رطوبت موجود در هوای بیرون و کنترل فشار فضاها نسبت به یکدیگر است.

به عنوان مثال، در صورتی که اتاق مانیتورینگ رو به اتاق سرور باشد، سطح صدای تولیدی تجهیزات خنک کننده اتاق سرور، بر روی افراد تاثیرات منفی دارد. سیستم های گازی، به دلیل داشتن کمپرسور در واحد داخلی سیستم سرمایش، سطح صدای تولیدی بالاتری نسبت به سیستم سرمایش چیلد واتر دارد. در چنین فضاهایی سیستم سرمایش آبی نسبت به سیستم سرمایش DX ترجیح دارد.

در مناطقی مانند شمال کشور یا مناطق جنوبی کشور که رطوبت هوا بسیار بالاست، سیستم سرمایش گازی افت راندمان بالاتری نسبت به سیستم سرمایش چیلد واتر دارد. علت این امر، نیاز به بررسی و بحث فراوان دارد که

کنترل فشار بین فضاهای مرکز داده، از دیگر مواردی است که در پروسه طراحی سیستم خنک کننده و تهویه اتاق سرور بایستی بسیار مورد توجه قرار گیرد. طبق تعاریف اتاق های تمیز، دیتاسنترها جزو اتاقهای تمیز رده ۱۰۰ هزار محسوب میشوند. جهت کنترل غبارات، می توان از تکنیک های فشار مثبت و منفی بین اتاق سرور و فضاهای جانبی آن استفاده نمود. در اینصورت، استفاده از خنک کننده InRow در داخل اتاق سرور، نیازمند اتخاذ تمهیداتی است تا بتوان فشار اختلافی لازم را تامین نمود. به این دلیل که توسط دستگاه های خنک کننده  In Row نمی تواان هیچگونه فشار و یا خلاء را ایجاد نمود.

در صورتیکه که مرکز داده ای توسط سپرهای مغناطیسی موسوم به شیلد الکترومغناطیس محافظت شوند، لازم است در زمان انتخاب سیستم تهویه دیتاسنتر، پلان شیلدینگ را به دقت بررسی نمود. این مورد از این جهت حائز اهمیت است که آب رسانای جریان الکتریسیته است، از طرفی کلیه مبردها نیز هادی جریان الکتریسیته می باشند، در اینصورت نحوه طراحی، جانمایی و اجرای سیستم سرمایش متاثر از شیلد الکترومغناطیس می باشد، به طور کلی اینطور می توان گفت که مرکز داده ای که از سیستم شیلد الکترومغناطیس بهره می برد، نمی تواند از سیستم تهویه In Row جهت تامین برودت مرکز داده استفاده نماید!

هزینه های خرید و نصب ( هزینه های اولیه )

تجهیزات سیستم سرمایش براساس پروژه طراحی و ساخته می شوند. به طور معمول، طراح سیستم سرمایش بایستی نسبت به هزینه های خرید و نصب گزینه های مختلف سیستم سرمایش اشراف کامل داشته باشد. در ظرفیت های کمتر از ۱۰۰ کیلووات، براساس تجربیات الیما کول، دیده شده است که سیستم سرمایش گازی معمولا صرفه اقتصادی بیشتری در هزینه های خرید و نصب دارد. البته سیستم سرمایش گازی محدودیت های خاص خود را دارد که در زمانی مناسب به آن پرداخته می شود. در ظرفیت های بیشتر از ۲۰۰ کیلووات برودتی، سیستم سرمایش آبی یا چیلد واتر گزینه ای اقتصادی دیده می شود. در ظرفیت های بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ کیلووات برودتی، گاهی سیستم سرمایش آبی و گاهی سیستم سرمایش گازی گزینه ای اقتصادی می باشد. سیستم های سرمایش تبخیری ویژه مراکز داده نیز در مناطقی از کشور قابل استفاده می باشند، اما در مراکز داده ساخته شده مورد استفاده واقع نشده است. علت این امر، عدم تامین آن توسط شرکت های فروشنده تجهیزات سرمایش دیتاسنتر می باشد. الیما کول در حال مهندسی معکوس و باز طراحی این تجهیز خنک کننده سبز دیتا سنتر جهت ارائه به بازار مصرف کشور می باشد و طبق برنامه زمانبندی این شرکت در اواسط سال ۱۳۹۸ به بازار مصرف ارائه می شود.

هزینه های بهره برداری

هزینه های بهره برداری در بخش سیستم سرمایش و خنک کننده اتاق سرور و کولینگ دیتاسنتر شامل هزینه های الکتریسیته و آب مصرفی در مراکز داده می باشد. این هزینه های برحسب تعرفه های انرژی بسیار متفاوت می باشد. به عنوان مثال، در مرکز داده ای که در شهرک صنعتی ساخته می شود، کلیه تعرفه های انرژی به صورت صنعتی می باشد. در صورتی که مرکز داده در یک برج اداری در شهر تهران ساخته  شود، کلیه تعرفه های انرژی به صورت اداری و یا تجاری محاسبه می گردد. لذا محاسبه هزینه های بهره برداری کاملا به موقعیت محل ساخت مرکز داده بستگی دارد.

در سیستم های سرمایش آبی یا چیلد واتر اتاق سرور، هزینه های انرژی الکتریکی شامل مصارف چیلرها، پکیج های مخابراتی چیلد واتر، خنک کننده های چیلد واتر  In Row، پمپ های سیرکولاسیون، رطوبت زن ها الکترودی یا التراسونیک و سامانه های پایش بخش سرمایش می باشند. هزینه های مصارف آب نیز شامل آب جبرانی و آب مصرفی رطوبت زن ها می باشند. البته در زمان پر کردن اولیه و همچنین تعمیرات، حجم آب مصرفی بسیار بالاتر می باشد که نیازی به در نظر گرفتن در برآورد های هزینه های بهره برداری نمی باشد.

در سیستم های سرمایش DX یا گازی، هزینه های انرژی الکتریکی شامل مصارف الکتریکی خنک کننده های گازی In Row، پکیج های مخابراتی DX و رطوبت زن ها و سامانه های مانیتورینگ بخش سرمایش می باشند. هزینه های مصارف آب نیز جهت رطوبت زن ها می باشند. در صورتیکه از کندانسورهای تبخیری استفاده شده باشد، میزان آب مصرفی این کندانسورها نیز بایستی در محاسبات وارد شود.

هزینه های تعمیر و نگهداری

هزینه های تعمیرات و نگهداری واحد خنک کننده اتاق سرور و تهویه مرکز داده، جزو بخش های غیر قابل برآورد در زمان طراحی سیستم های سرمایش دیتاسنتر است که مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان پروژه های مراکز داده و اتاق سرور در زمان بهره برداری ایجاد می کند.

هزینه های تعمیرات شامل هزینه های تامین قطعات یدکی، هزینه های عیب یابی، هزینه تعویض قطعات و راه اندازی مجدد دستگاه های خنک کننده مرکز داده می باشد. هزینه های نگهداری شامل هزینه های استخدام پرسنل نگهداری، هزینه های بیمه و خوراک پرسنل نگهداری، هزینه های بازرسی و آزمایشگاه و هزینه های خواب تجهیزات خنک کننده اتاق سرور می باشد.

بجز تهران و شهرهای بزرگ در کشور ، تکنسین های نگهداری متخصص به سختی در دسترس هستند. لذا استفاده از روش های نوین سرمایش با تکنولوژی بالا جهت خنک کاری اتاق های سرور و مراکز داده، مشکلات فراوانی را برای بهره برداران به همراه خواهد داشت و بهتر است در این شهرها، از سیستم های خنک کننده ای استفاده شود که کارکرد دائم واحد های سرمایشی وابستگی کمتری به پرسنل نگهدار سیستم تهویه مرکز داده دارد.

متاسفانه در بسیاری موارد مشاهده می شود که شرکت های تامین کننده تجهیزات زیرساخت مراکز داده، بیشتر براساس موجودی انبار خود اقدام به طراحی و نصب سیستم های خنک کننده اتاق سرور و مراکز داده می نمایند و به دلیل عدم آشنایی کافی ناظرین تاسیسات تهویه دقیق، عملا بهره برداران در زمان بهره برداری مشکلات فراوانی را پیش روی خود خواهند داشت.

در تجهیزاتی سرمایشی که به صورت وارداتی و CBU وارد کشور می شوند، عمدتا قطعات یدکی این تجهیزات کولینگ در دسترس نمی باشد یا به ندرت یافت می شود. لذا در زمان طراحی می بایست از طرف کارفرما، الزام به تامین قطعات یدکی از سوی تامین کنندگان تجهیزات صورت پذیرد و قطعات یدکی اساسی واحد های خنک کننده اتاق سرور همراه با تجهیزات به کارفرما ارائه گردد که هزینه های این بخش نیز بایستی در زمان طراحی مورد نظر قرار گیرد.

طرح توسعه آتی مرکز داده

ساخت و راه اندازی یک مرکز داده و دیتاسنتر، هزینه های بسیار سنگینی با خود به همراه دارد. بسیاری از کارفرمایان بر این اساس جداول زمانبدی برای ایجاد مراکز دارند که در طی یک دوره زمانی مشخص، مراکز داده خود را می بایست به ظرفیت نهایی برسانند. به همین دلیل بخشی از تجهیزات مرکز داده در ابتدای پروژه تهیه و نصب نمی گردد. اما به این دلیل که در آینده می بایست این تجهیزات خریداری و نصب گردد، لذا بایستی پیش بینی های لازم جهت اضافه نمودن تجهیزات در کلیه بخش ها با کمترین هزینه تغییرات در محل مرکز داده صورت پذیرد. در حال حاضر بسیاری از مراکز داده در کشور وجود دارند که به دلیل عدم امکان افزایش ظرفیت سیستم سرمایش اتاق سرور، قابلیت اجرای طرح توسعه خود را ندارند. بنابراین در زمان طراحی سیستم تهویه و کولینگ اتاق سرور و سرمایش دیتاسنتر بایستی تمهیدات لازم جهت طرح توسعه آتی به طور کامل مورد نظر تیم طراح سیستم تهویه و خنک کننده مرکز داده قرار گیرد.

English
logo-samandehi