SI 3500
SI 3300SI 3500_2
 • توضیحات

  توضیحات محصول

  دو دستگاه SI 3300 و SI 3500 یک راه کار رومیزی به هم پیوسته با حداکثر کاربردهای متنوع را ارائه می دهد و شما میتوانید فرآیندهای کاری خود را در همان زمان بهینه کنید. هر دو دستگاه بسیار موثر و پر بازده که با سرعتی معادل 3000 نامه در هر ساعت برای مدل SI3300 و 3500 نامه در هر ساعت برای SI3500 می باشند.این ماشین شما را قادر به ارسال سریع نامه ها و بالا بردن قابلیت اعتماد می سازد.SI3300 و SI3500 به منظور بهترین سازگاری با کارها و وظایف شما در مدل های متنوعی موجود می باشند.SI3500 برای ورودی با حداکثر ضخامت 2 میلیمتری بسیار مناسب است و ظرفیت تغذیه ورودی تقریبا 30 سانتی متر (طول) می باشد.در هر دو ماشین یک (OMR) برای شناسایی نشانه ها موجود است، که امنیت بسیار بالایی را برای کار تضمین می کند. ورودی های تغذیه بالا و قدرت عملیاتی بالای این ماشین ها شما را قادر به انجام کارهای از پیش تعریف شده با کمترین مداخله اپراتور می سازد.منبع تغذیه برق عمودی می تواند تا 50 سانتی متر کاغذ را پشته سازی کرده و انجام فرآیند را کامل نماید.

   

  SI 3300 SI 3500_2

  پاکت گذار رومیزی SI 3500 با دو ورودی تغذیه A4 با پاکت گذار رومیزی SI 3300 با یک ورودی تغذیه A4 ویک منبع تغذیه اضافی بزرگ برای پیوست های از قبل تا یک محل برای پیوست های از قبل تا شده\r\n\r\nشده و بالابر نامه

  ویژگی های مهم ماشین ها:

  SI 3500- 1

  2 ورودی برای کاغذA4

  – عملیات پیوسته

  – منبع ورودی اضافی بزرگ برای پیوست های حداکثر 2 میلیمتری

  – بالابر پاکت نامه

  – پنل بزرگ

  – کنترل خودکار برگ های دوتایی

  – جدا کردن، پیچیدن و تا کردن کاغذ ها

  – کنترل خودکار ماشینی تا کردن برگه

  – حداکثر 3500 کاغذ در ساعت

  – پشته ساز استاندارد جدید

  – صفحه نمایش گرافیکی بزرگ

  – قابل برنامه ریزی برای 20 کار

  – حداکثر 60000 کاغذ در یک ماه

  گزینه ها:- خواندن OMR – پشته ساز عمودی برقی جدید – قفسه چرخ دار

  SI 3300-2

  2 ورودی برای کاغذA4

  – عملیات پیوسته

  – منبع ورودی برای پیوست های حداکثر 2 میلیمتری

  – سینی استاندارد برای نامه ها

  – پنل بزرگ

  – کنترل خودکار برگه های دوتایی

  – جداکردن، پیچیدن و تاکردن کاغذ ها

  – کنترل خودکار ماشینی تا کردن برگه

  – حداکثر 3000 کاغذ در ساعت

  – پشته ساز استاندارد جدید

  – ضفحه نمایش گرافیکی بزرگ

  – قابل برنامه ریزی برای 20 کار

  – حداکثر 40000 کاغذ در یک ماه

  – گزینه ها: خواندن OMR- پشته ساز عمودی جدید   – قفسه چرخ دار