Hefter SI 3300

          سرعت معادل ۳۰۰۰ نامه درساعت

          تغذیه وروری تقریبا ۳۰ سانتی متر

          در هر ماشین یک (OMR) برای شناسایی نشانه ها موجود است، که امنیت بسیار بالایی را برای کار تضمین می کند

          ورودی های تغذیه بالا و قدرت عملیاتی بالای این ماشین ها شما را قادر به انجام کارهای از پیش تعریف شده با کمترین مداخله اپراتور می سازد

          منبع تغذیه برق عمودی می تواند تا ۵۰ سانتی متر کاغذ را پشته سازی کرده و انجام فرآیند را کامل نماید.

          ۲ورودی برای کاغذ آچار

          سینی استاندارد برای نامه ها

          پنل بزرگ

          جدا کردن، پیچیدن و تا کردن کاغذ ها

          کنترل خودکار ماشینی تا کردن برگه

          کنترل خودکار برگ دوتایی

          قابل برنامه ریزی برای ۲۰ کار

      –      حداکثر ۴۰۰۰۰ کاغذ در یک ما

English
logo-samandehi