Hefter SI 3500

 • سرعت معادل ۳۵۰۰ نامه درساعت
 • تغذیه وروری تقریبا ۳۰ سانتی متر
 • در هر ماشین یک (OMR) برای شناسایی نشانه ها موجود است، که امنیت بسیار بالایی را برای کار تضمین می کند
 • ورودی های تغذیه بالا و قدرت عملیاتی بالای این ماشین ها شما را قادر به انجام کارهای از پیش تعریف شده با کمترین مداخله اپراتور می سازد
 • منبع تغذیه برق عمودی می تواند تا ۵۰ سانتی متر کاغذ را پشته سازی کرده و انجام فرآیند را کامل نماید.
 • ۲ورودی برای کاغذ آچار
 • بالابرپاکت نامه
 • جدا کردن، پیچیدن و تا کردن کاغذ ها
 • کنترل خودکار ماشینی تا کردن برگه
 • پنل بزرگ
 • کنترل خودکار برگ دوتایی
 • قابل برنامه ریزی برای ۲۰ کار
 • حداکثر ۶۰۰۰۰ کاغذ در یک ما
English
logo-samandehi