بایگانی برای دسته بندی: سایر

مرور فعالیتهای جویا در سال 99

IMG_2877

1– افزایش جذب و استخدام نیروی کارآمد/ توانمند سازی کارکنان و مشتریان از طریق آموزش(190 نفر ساع...

بیشتر بخوانید