اتوماسیون پزشکی:

انجام فرآیند درمان و نظارت بر بیمار به صورت الکترونیکی و ایجاد پرونده الکترونیکی منسجم و دقیق بر پایه ارتباطات و ارجاع کار بین پزشک، سر پرستاری، پرستار و بیمار که منجر به کاهش خطای انسانی، ایجاد پرونده الکترونیکی و افزایش بهره وری می شود.

سیستم نوبت دهی پزشکی و مدیریت صف:

امروزه یکی از بزرگترین مشکلات مراکز درمانی،وضعیت نامطلوب نوبت دهی به بیماران است.این سیستم قابلیت اجرا در بیمارستان ها،کلینیک ها،پارا کلینیک ها و … دارد و برای بیماران این امکان را فراهم می کند که بدون نیاز به مراجعه حضوری در محل،میتواند از وضعیت حضور متخصصین در مراکز درمانی اطلاع یابد و در تاریخ مورد نظر نوبت را رزرو نماید.