HPE 3PAR File Persona Software

HPE 3PAR File Persona Software

HPE 3PAR File Persona Software

یکی دیگر از مزیت های HPE 3PAR میباشد که به شرح آن می پردازیم:

با قابلیت HPE 3PAR File Persona Software میتوانیم یک راه حل Converged Storage ایجاد کنیم که شامل دو مورد زیر است و ما به گزینه File level access میپردازیم که در واقع قابلیت یک دستگاه NAS را برای ما فراهم میکند:

 1. حالت اول دسترسی Block Level Storage: استفاده برای Server workload میباشد.
 2. حالت دوم دسترسیFile Level Storage: استفاده در موارد زیر
 • استفاده برای Client workload مانند
 • استفاده در Home Directory
 • استفاده در User share
 • استفاده در Content management

نکات:

 • روش های دسترسی از طریق این سیستم SMB (CIFS), NFS, Object Access API, FTP میباشد.
 • مدیریت و تنظیم از طریق StoreServ Management Console و Cli میباشد.
 • لایسنس این قابلیت باید فعال باشد.
 • نیازمند کارت های شبکه ای هستم که این ویژگی را پشتیبانی کنند

معماری File Persona شامل موارد زیر میباشد:

 • FPG = File Provisioning Group

در سیستم سلسله مراتب File Service بالاترین سطح میباشد که کنترل میکند چگونه فایل ها ذخیره و دریافت شوند و اینکه FPG ها از یک یا چند virtual volumes ساخته میشوند و خود شامل VFS  ها هستند.

 • VFS = Virtual File Server

به عنوان یک Virtual Device عمل میکند که برای کنترل مجموعه ای از policy ها برای ارتباط بین شبکه داخلی  و file service object ها استفاده میشود، که برای آن virtual ip address برای ارتباط با شبکه داخلی در نظر میگیریم که خود این VFS شامل مورد دیگری به نام File Stores میباشد، وظایف این سطح شامل موارد زیر است:

 • Policy for users and groups quota management
 • User authentication
 • Antivirus policy
 • File Stores

این سطح از file service object وظایف زیر را شامل میشود

 • گرفتن snapshot
 • مدیریت capacity quota
 • شخصی سازی پالیسی های Antivirus scan
 • File Shares

در این سطح که آخرین میباشد میتوانیم چندین file shares در file store ایجاد کنیم که شامل وظایف زیر است:

 • دسترسی به دیتا را برای کلاینت ها از طریق SMB(CIFS), NFS, FTP, Object Access API فراهم میکند
 • تنظیم Share permissions

محدودیت های مقیاس پذیری File persona به شرح زیر است:

 • حداکثر 16 تا FPG در یک Node pair میتوانیم داشته باشیم.
 • حداکثر 16 تا VFS در یک Node pair میتوانیم داشته باشیم و در هر FPG میتوانیم یک VFS داشته باشیم.
 • حداکثر 256 تا File stores میتوانیم در یک Node pair داشته باشیم و حداکثر 16 تا در یک VFS
 • حداکثر 1500 تا یوزر SMB همزمان در یک Node pair.
 • حداکثر سایز هر FPG میتواند 32 ترابایت باشد.
 • حداکثر سایز مجموع تمامی FPG ها در یک Node pair میتواند 64 ترا بایت باشد.