Dell EMC PowerFlex

دسته:

توضیحات

پلتفرم زیرساختی تعریف شده در Dell EMC PowerFlex سازمان ها را قادر می سازد تا از قدرت نرم افزار استفاده کرده و از تغییرات استقبال کنند در حالی که نتایج قابل پیش بینی مداوم برای بارهای کاری مهم را به دست می آورند.

PowerFlex یک بنیاد مدرن است که ضمن ساده سازی مدیریت کامل زیرساخت ، انعطاف پذیری فوق العاده ، عملکرد گسترده و مقیاس پذیری خطی را ارائه می دهد. این بنیاد ایده آل برای سازمان ها برای مدرن سازی مرکز داده و زیرساخت های کاری خود است.

PowerFlex سازمان ها را قادر می سازد تا سریعتر حرکت کرده و به سرعت در حال تغییر نیازهای تجاری باشند. این یک آزادی بی سابقه را برای استقرار و مقیاس سازی حجم کاری مهم که باعث تجارت شما می شود فراهم می کند ، در حالی که از سادگی و قابلیت مدیریتی استثنایی اطمینان حاصل می کند.

PowerFlex یک راه حل ذخیره سازی انعطاف پذیر ، پایدار و مقیاس پذیر در داخل اکوسیستم HCI ما بوده است. ما از PowerFlex در ابر خصوصی خود (OpenStack) و با اکوسیستم Kubernetes استفاده می کنیم.