Dell EMC VPLEX

دسته:

توضیحات

Dell EMC VPLEX در دسترس بودن داده های مداوم و ارائه می دهد، تحرک داده ها برای اطمینان از آپ تایم برای برنامه های کاربردی حیاتی کسب و کار و ایجاد یک زیرساخت چابک و آسان است برای مدیریت و تنظیم مجدد

VPLEX به هزاران مرکز داده ACTIVE-ACTIVE را برای اطمینان از دسترسی بیشتر به برنامه های کاربردی حیاتی قدرت میبخشد. VPLEX یک معماری ذخیره سازی انعطاف پذیر را ایجاد می کند که این باعث می شود داده ها و تحرک بار کاری یکپارچه در فضای ابری هیبریدی با استفاده از فن آوری ذخیره سازی جدید آن بستر یک فرایند آنلاین و کاملا قابل انعطاف برای صرفه جویی در زمان و منابع سازمان ها فراهم میکند.

چرا VPLEX

Dell EMC VPLEX  دسترسی به اطلاعات مداوم و تحرک داده ها برای اطمینان از آپ تایم برای برنامه های کاربردی حیاتی کسب و کار و ایجاد زیرساخت های چابک را که برای مدیریت و تنظیم مجددآسان فراهم میکند

VPLEX هزاران مرکز داده active-active را برای اطمینان از بیشتر بودن دسترسی به برنامه های کاربردی حیاتی کسب و کار فراهم میکند
VPLEX یک معماری ذخیره سازی انعطاف پذیر را ایجاد می کند که داده ها و حجم کار را در سراسر فضای ابری هیبریدی بصورت یکپارچه توزیع و در اختیار میگذارد
بازخوانی تکنولوژی ذخیره سازی VPLEX که باعث صرفه جویی در زمان و منابع برای فرایندهای آنلاین و کاملا غیرقطعی میشود