تهران

خیابان سهروردی شمالی، خیابان توپچی، پلاک 28

کدپستی: 1558844411
تلفن: 6 الی 88525092 021 (98+)
دورنگار : داخلی 5
ایمیل: info@jooya.com
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 16:30

اصفهان

خیابان شیخ صدوق شمالی ، نبش بن بست  39 (تاتار) ، ساختمان تجاری اداری جویا ، طبقه اول

کدپستی: 8163849151
تلفن: 36619280-031

تلفن جدید: 36635685 الی 7
دورنگار: داخلی 5
ایمیل: info@jooya.com
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8:00 الی 16:30
پنجشنبه ها ساعت 8:00 الی 12:00

شرکت افزارپردازان نوآور جویا

شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
ساختمان ابوریحان واحد 255

کدپستی: 8415682089
ایمیل: info@apnaj.com
وبسایت: www.apnaj.com
تلفــن: 33931257 031 (98+)
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 تا 16:30