Dell EMC PowerScale

دسته:

توضیحات

ذخیره سازی PowerScale به شما امکان می دهد یک دریاچه داده ساده و سازمانی ایجاد کنید تا بتواند بارهای متنوع و پرمخاطب ابر و فضای عمومی را با فضای ذخیره سازی 6×9 در دسترس طراحی کند. با تمرکز بر روی سادگی ، انعطاف پذیری و امنیت – شما می توانید در مورد فضای ذخیره سازی نگران باشید در حالی که تیم های خود را قادر می سازید تا با داده ها نوآوری کرده و پتانسیل واقعی آن را باز کنند.