SICK

توضیحات

اتوماسیون صنعتی با سرعتی بسیار سریع در حال تغییر است. بعنوان رهبر نوآوری و پیشتاز توسعه فن آوری سنسور پیشرفته ، SICK امروز راه حل هایی را ارائه می دهد که برای چالش های آینده آماده هستند – با سنسورهای هوشمندی که داده ها را جمع آوری می کنند ، آنها را در زمان واقعی ارزیابی می کنند، با محیط خود سازگار و در شبکه ارتباط برقرار میکنند. ما دانش دقیق برنامه خود را با معماری قابل اعتماد نرم افزار ترکیب می کنیم تا حسگرهای خود را بهینه در سیستم شما ادغام کنیم زیرا هوشمندسازی تنها راه است.

توانایی حسگرهای ما در استفاده از قدرت محاسبات غیرمتمرکز برای انجام کارها با اطمینان تر ، جامع تر و کارآمدتر :

به عنوان مثال . برای دستیابی به این هدف ، اطلاعات لازم برای انجام این کارها را از سیستم کنترل مرکزی گرفته و در حسگرهای خود قرار می دهیم. حسگرهای هوشمند از در دسترس بودن میکروکنترلرهای همیشه کوچکتر و ارزانتر سود می برند. این کنترل کننده ها حسگرهای ما را قادر می سازند تا حجم بیشتری از داده ها را مستقیماً با استفاده از الگوریتم های پیچیده تر پردازش کنند. و این فناوری به شما کمک می کند تا شبکه های تولید و کنترل خود را بهینه کنید. سنسور هوشمند فرآیندهای تولید و کنترل شبکه ای در محیط های پیچیده ماشینهای صنعت را سازماندهی می کند.

راه حل های سنسور هوشمند ما در حال حاضر از فرآیندهای صنعت پویا ، بهینه شده در زمان واقعی و خود سازمان یافته پشتیبانی می کنند … سنسورهای ما وضعیت عملیاتی واقعی را ضبط می کنند ، آنها را به داده های دیجیتالی تبدیل می کنند و آنها را به طور خودکار با کنترل کننده فرآیند خود به اشتراک می گذارند. میزان دیجیتال سازی ، هوش و شبکه قرار است به طور مداوم در سیستم های تولید و لجستیک افزایش یابد ، تا زمانی که این سیستم ها در نهایت بتوانند خود را به طور مستقل کنترل و بهینه کنند. سیستم های تولید فیزیکی-سایبری در کارخانه های هوشمند آینده با استفاده از اطلاعات به روز و عظیم برای تصمیم گیری های مستقل ، خود را سازماندهی می کنند. این اطلاعات توسط حسگرهای ما ارائه می شود. با استفاده از سنسورهای هوشمند خود، ما صنعت نسل آینده را به واقعیت تبدیل می کنیم و امروز این کار را انجام می دهیم.

https://cdn.sick.com/media/895/5/85/385/IM0063385.png