Printronix P8000 Series

توضیحات

نسل جدید چاپگرهای خطی ماتریسی در طرحهای پایه دار(Pedestal) وکابینت (Cabinet)

در مدل های P8205,P8210,P8215,P8220 با سرعت های 500،1000،1500،2000 خط در دقیقه

 • امکان استفاده از کارت های شبکه هوشمند و Wireless با سرعت 11b
 • امکان استفاده از SureStakبرای دسته بندی و تازدن و فشردن فرم ها از محل های پرفراژ شده در مدل های کابینتی
 • تعداد كپي : 6 كپي (1 ORIGINAL + 5 COPY )
 • امکان چاپ در محیط های ویندوزی،DOS
 • Emulation: LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL,
 • Epson FX-1050) ANSI, PCL 2, TN5250/TN3270, Graphics Emulation PGL & VGL
 • نوع كاغذ ، کاغذهای پیوسته شامل:
 1. CONTINUOUS
 2. FAN FOLDED
 3. EDGE-PERFORATION

مواردمصرف:

برای گزارش گیری های با حجم بالا در بخش مالی بانک ها،مراکزنفتی،بیمه ها،توزیع کننده های کالا،صنایع و صدورفاکتور

 • چاپگر های پدستال (بدون کابینت) سری 8000 پرینترونیکس
 1. پرینترونیکس P8005 – چاپ پانصد خط در دقیقه
 2. پرینترونیکس P8010 – چاپ هزار خط در دقیقه
 • چاپگرهای کابینت دار (کم صدا) سری 8000 پرینترونیکس
 1. پرینترونیکس P8210 – چاپ هزار خط در دقیقه
 2. پرینترونیکس P8215 – چاپ هزار و پانصد خط در دقیقه
 3. پرینترونیکس P8220 – چاپ دوهزار خط در دقیقه

دانلود بروشور