MB autoSET 18 / autoSET XT

توضیحات

سیستم پاکت و کارت گذار اتوماتیک 18 / autoSET XT یک دستگاه پیچیده با کارایی بالا برای قرار دادن اسناد فردی با تغذیه انتخابی است. ویژگی برجسته این دستگاه، اتوماسیون جامع است، از تنظیمات در واحد بار تا اقتباس قالب اتوماتیک در بخش تحویل. تمام تنظیمات از یک صفحه کنترل لمسی مرکزی ساخته شده است.