Printronix P8000 Series

توضیحات

نسل جدید چاپگرهای خطی ماتریسی در طرحهای پایه دار(Pedestal) وکابینت (Cabinet)

در مدل های P8205,P8210,P8215,P8220 با سرعت های 500،1000،1500،2000 خط در دقیقه

امکان استفاده از کارت های شبکه هوشمند و Wireless با سرعت 11b

امکان استفاده از SureStakبرای دسته بندی و تازدن و فشردن فرم ها از محل های پرفراژ شده در مدل های کابینتی

تعداد كپي : 6 كپي (1 ORIGINAL + 5 COPY )

امکان چاپ در محیط های ویندوزی،DOS

Emulation: LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL,

Epson FX-1050) ANSI, PCL 2, TN5250/TN3270, Graphics Emulation PGL & VGL

 

نوع كاغذ ، کاغذهای پیوسته شامل:

CONTINUOUS

FAN FOLDED

EDGE-PERFORATION

مواردمصرف:

برای گزارش گیری های با حجم بالا در بخش مالی بانک ها،مراکزنفتی،بیمه ها،توزیع کننده های کالا،صنایع و صدورفاکتور

چاپگر های پدستال (بدون کابینت) سری 8000 پرینترونیکس

پرینترونیکس P8005 – چاپ پانصد خط در دقیقه

پرینترونیکس P8010 – چاپ هزار خط در دقیقه

چاپگرهای کابینت دار (کم صدا) سری 8000 پرینترونیکس

پرینترونیکس P8210 – چاپ هزار خط در دقیقه

پرینترونیکس P8215 – چاپ هزار و پانصد خط در دقیقه

پرینترونیکس P8220 – چاپ دوهزار خط در دقیقه

دانلود بروشور