مرور فعالیتهای جویا در سال 99

مرور فعالیتهای جویا در سال 99

مرور فعالیتهای جویا در سال 99

1– افزایش جذب و استخدام نیروی کارآمد/ توانمند سازی کارکنان و مشتریان از طریق آموزش(190 نفر ساعت آموزش مشتریان پرسنل و 700 نفر ساعت آموزش پرسنل)

2– افزایش متوسط سرمایه در گردش در سال مالی ۱۳۹۹

3– تحویل به موقع اکثر پروژه ها در سال 99 و ثبت رکورد جدید/ ایجاد اشتغال برای  310 نفر در پروژه ها

​تدام سیر صعودی افزایش تعداد مشتریان در سال۹۹

دریافت حداکثری گواهی حسن انجام کار در پروژه ها / رشد قابل توجه قرارداهای حاصل از شرکت در مناقصات نسبت به سالهای گذشته

4-مهارتهای فنی

ارایه راهکارهای نو اورانه بستر فن اوری اطلاعات-

ارایه ، تامین و اجرای راهکارهای مرکز داده، شبکه و امنیت-

ارایه ، تامین و اجرای راهکارهای ذخیره سازی هوشمند دیتا و مقاوم پذیری در برابر  بروز بحران-

بهینه سازی و توسعه بستر فن اوری اطلاعات-

راهبری زیرساخت فن آوری اطلاعات-

–  تجهیزات ذخیره سازی :  Unity-VNX-3par-VSP(Hitachi)-Xio-Isilon-Vplex

– سرورها :  -Oracle sun-HP-Lenovo-Dell-Huawei-Blade Main frame IBM

-Main frame IBM

– مالتی مدیا : videowall Prysm

-خدمات پرینتر :  Printeronix – Sedco

– تجهیزات پشتیبان گیریDatadomain (Power Protect) – Quantom Tape -IBM Tape-Msl Hp:

– تجهیزات شبکه و امنیت :

All Cisco Product

Cisco Nexus series switches

Cisco catalyst series switches

Cisco ISR series Router

All Fortinet Product

Fortigate

Fortiweb

Fortianalyzer

Fortimanagment

Other

F5 BIG-IP

F5 DDOS Hybrid Defender

-مهارت های مربوط به Recovery Solutions   شامل :

– recover point

-Zerto replication

-Disaster Recovery

-Veeam backup and Replication

Vmware Vsphere site Recovery manager-

-خدمات و راهکارها :

ذخیره‌سازی هوشمند اطلاعات : تامین، مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های ذخیره سازی هوشمند دیتا

پشتیبان گیری اطلاعات : تامین، مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های پشتیبان گیری هوشمند دیتا

امنیت سایبری : تامین، مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های امنیت سایبری

راهبری بهینه فناوری اطلاعات : راهبری فن آوری اطلاعات شامل مرکز داده و شبکه گسترده سازمان بر اساس چندین تجربه موفق

5– شرکای تجاری جویا

تجهیزات ذخیره سازی DELL EMC,HPE, HITACHI

تجهیزات پردازشیCISCO,IBM, HPE

تجهیزات پشتیبان گیری وبکاپ Data Domain, Quantum

تجهیزات امنیتی CISCO,F5,FORTINET

زیر ساخت شبکه CISCO

حوزه نرم افزاری

تامین تجهیزات SICK M&C